Abstrakt figuration

1966 - 1969

Kort men produktiv, full av experimentell lusta och existentiella grubblerier, tillhör den här perioden en av de mest intressanta i Blazeks konstnärliga produktion.