Kresby

Důležitou a co do počtu určitě nejbohatší částí Blažkovy tvorby je vedle malby a grafiky jeho kreslířské dílo. Od malby se liší tím, že prostřednictvím kreseb pozoruje Blazek konkrétní okolní svět. Dominují portréty, akty a postavy na koupališti. Koupaliště bylo mimo jiné jeho „pracovištěm“, kde trávil léto a kreslil. Jde o rychlou ruku a černým perem nahozené momentky, kdy téměř jedním tahem zaznamenává figuru. Žádný tah se už nedá vrátit ani opravit – takové kreslení nezná kompromis. Bílý papír i tady prozařuje svým světlem živou linii podobně jako slunce lidi v přírodě. (Dušan Brozman)

                                             

Celou Blažkovou tvorbou se táhne bohatý cyklus autoportrétů. Zkoumavé a nelítostné  pohledy do zrcadla jsou rychle nahozené nervózním gestem. Na první pohled překvapuje, že malíř, který namaloval ten pohádkový svět, má v sobě tak krutou existenciální polohu běsů. Jsou ale obrácenou stranou mince. Jedna doplňuje druhou v díle umělce žijícího ve vnitřním exilu. (Dušan Brozman)